تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ | 19:35 | نویسنده : حامد محمدی
800x600

تئوري آزمایش:

در این آزمایش پیچش الاستیک مقطع فولادی را مورد بررسی قرار می دهیم

دو نوع مقطع فولادی داریم:

1:غیر دایروی

2: دایروی

غیر دایروی:تحت پیچش در درون دچار آشفتگی می شود پس از این در ظاهر نیز نمایان می شود نه به این پدیده اعوجاج می گویند که محاسبات پیچیده ای دارد

دایروی:این مقاطع تحت پیجش در درون آشفتگی ایجاد می شود اما به علت خاصیت اکسی سیمتریک در ظاهر نمایان نمی شود

ما در این آزمایش مقاطع دایروی را بررسی می کنیم

برای انجام آزمایش لنگر پیچشی اعمال می کنیم

 

برای ایجادلنگر پیچشی به لنگری که حاصل از کوپل باشد نیاز است حول محور تار خنثی  که برای ایحاد چنین لنگری یک طرف میله را محکم در یک انتهاثابت کرده و انتهای دیگر را تحت یک ممان  بوسیله یک قرقره و وزنه قرار می دهیم که بوسیله نیروی عکس العمل کوپل ایجاد می شود که با عث پیچش می شودکه در اثر آن میله هم پیچ می خورد هم به سمت پایین کشیده می شود  

زاویه پیچش برای یک مقطع گرد و به طول   و شعاع     را انتخاب کرده و با اعمال لنگر پیچشی بوسیله ی گیج که با اتصال برنجی بر روی میله نصب شده   که مقدار پایین آمدن میله را نشان می دهد را اندازه گرفته از روابط سینوسی     را محاسبه می کنیم و سپس   را بدست می آوریم و روابط پیچش نیز تایید می شود

روش انجام آزمایش

الف: برای بدست آوردن رابطه ممان پیچشی و زاویه پیچش به صورت زیر عمل می کنیم :

1-فاصله بین تکیه گاه و قرقره را 518 میلی متر تنظیم می کنیم .

2-قطر میله 50 میلیمتر می باشد.

3- یک نمونه را به کمک گیره های پیچشی در محل خود قرار دهید و ابتدا در طرف تکیه گاه ثابت آنرا محکم  کنید

4-شعاع قرقره 450 میلیمتر است

5- گیج را طوری تنظیم می کنیم که میله لمس کننده گیج باشد و آنرا صفر می کنیم

6-بار را با توجه به جدول زیر تغییر می دهیم و زاویه پیچش را و ممان را بدست می آوریم.

جداول و منحنی ها:

 

 

تئوری :   GPa77.2

درصد خطا

G(Gpa)

ᶲ(رادیان)

ᶲ°(درجه)

B(m)

T(N.m)

W(kg)

گام ها

42

44.7

0.17

10.2

0.01

0.09

0.2

1

47

40.7

0.28

16.17

0.016

0.135

0.3

2

32

52.4

0.29

16.69

0.017

0.18

0.4

3

53

35.6

0.64

37.23

0.042

0.27

0.6

4

54

35.4

0.75

43.22

0.052

0.315

0.7

5

51

37.6

0.91

52.43

0.072

0.405

0.9

6

45

41.8

1

57.66

0.087

0.495

1.1

7

40

46.1

1.07

61.86

0.103

0.585

1.3

8

26

56.7

1.14

65.35

0.12

0.675

1.5

9

30

53.8

1.2

68.81

0.142

0.765

1.7

10

دلایل بوجود آمدن خطا:

1-انسانی

2-طبیعی

3-دستگاهی

انسانی:

خطا در انداره گیریها

طبیعی:

نبود دمای استاندارد آزمایشگاهی و زمان استاندارد انجام آزمایش و...

دستگاهی:

وجود خطا در جنس میله وگیج ووزنه ها و...

 

 

پاسخ به سولات:

1-اگر به جای نمونه فولادی دو نمونه چوبی و بتنی را تحت اثر پیچش قرار دهیم نحوه تشکیل اولین ترکها به چه صورت می باشد؟

در نمونه بتنی با پیچش ترک عمودی ایجاد شده و تاپایین بتن ادامه پیدا می کند

در نمونه چوبی به علت وجود الیاف های افقی که خیلی نسبت به محور عمود آن قویتر است ترک ها به صورت افقی ایجاد می شود

2-نمودار T-ɸ  را ترسیم نماییدومعادله خط رگرسیون آن را رسم  کرده و سپس معادله خط T=Aɸ+B را نوشته و مقدار A,B را محاسبه نمایید؟

 

T=Aɸ+B

T=1/53ɸ+7.65

نتیجه گیری:

مقاطع فولادی در مقابل مقاطع چوبی و بتنی بیشترین مقاومت را دارد  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ